Disclaimer

Disclaimer Direct Car Wash B.V. h.o.d.n. AtTheCarWashCompany

 

De door Direct Car Wash BV (hierna: Direct Car Wash) verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Direct Car Wash is continu bezig om de website goed te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat (onderdelen van) de website altijd juist, volledig of actueel is. De informatie die u vindt op de website is dan ook enkel indicatief en kan zonder enige verkondiging te allen tijde onderhevig zijn aan wijzigingen. U bent, als bezoeker van de website, dan ook uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor uw keuzes met betrekking tot de verstrekte informatie.

Onze website bevat links naar andere websites, zoals sociale media sites. Deze websites die vanuit onze website bezocht kunnen worden maar ook die vanuit andere websites bezocht kunnen worden, zijn geen eigendom van Direct Car Wash en worden hier ook niet door onderhouden. Voor informatie inzake hun privacy beleid verzoeken we u om naar de desbetreffende websites te gaan.

Direct Car Wash zal geen aansprakelijkheid voor schade in verband met deze website aanvaarden indien schade het gevolg is van virussen of onjuistheid of onvolledigheid van:

  • De informatie;
  • Informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt;
  • Informatie van of via een website die naar een website verwijst;
  • Informatie, die onder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze disclaimer geldt niet in het geval schade het gevolg is van bewuste roekeloze en/of opzettelijke tekortkoming aan de zijde van Direct Car Wash.